مشخصات فنی کارت اسکرچ:
* لایه اول: مقوای 250 گرم گلاسه، که چاپ روی آن انجام می شود.
* لایه دوم: چاپ اطلاعات متغیر.
* لایه سوم: روکش سلفون براق 30 میکرون یا لمینیت براق 150 میکرون.
* لایه چهارم: لایه محافظ اطلاعات متغیر و یا اسکرچ (scratch off).

چاپ افست کارت سلفون براق (7 الی 10 روز کاری)

کارت اسکرچ 5.8 * 8.47 تیراژ (حداقل) قیمت واحد (تومان)
سلفون براق 1000 197

* توجه: هزینه کاور پلاستیکی ۴۳ تومان بوده که به قیمت هر کارت اضافه می شود *

* توجه: برای استعلام قیمت تیراژهای بالاتر با شماره 09191224390 از طریق واتس آپ و یا شماره 33904960 داخلی 106 تماس بگیرید. *

چاپ افست کارت لمینیت براق (7 الی 10 روز کاری)

کارت اسکرچ 5.8 * 8.47 تیراژ (حداقل) قیمت واحد (تومان)
لمینیت براق 5000 420

* توجه: هزینه کاور پلاستیکی ۴۳ تومان بوده که به قیمت هر کارت اضافه می شود *

* توجه: برای استعلام قیمت تیراژهای بالاتر با شماره 09191224390 از طریق واتس آپ و یا شماره 33904960 داخلی 106 تماس بگیرید. *

چاپ افست کارت نیوتیک (7 الی 10 روز کاری)

کارت اسکرچ 5.8 * 8.47 تیراژ (حداقل) قیمت واحد (تومان)
نیوتیک 5000 362
نیوتیک 10000 285
نیوتیک 25000 229

* توجه: هزینه کاور پلاستیکی ۴۳ تومان بوده که به قیمت هر کارت اضافه می شود *

* توجه: برای استعلام قیمت تیراژهای بالاتر با شماره 09191224390 از طریق واتس آپ و یا شماره 33904960 داخلی 106 تماس بگیرید. *

چاپ فوری ( 2 روزه)

کارت اسکرچ 5.8 * 8.47 تیراژ (حداقل) قیمت واحد (تومان)
سلفون براق 200 4400
سلفون براق 300 3200
سلفون براق 500 2000
سلفون براق 1000 1100
لمینیت براق 200 4400
لمینیت براق 300 3200
لمینیت براق 500 2000
لمینیت براق 1000 1100