قیمت طراحی های دیگر

عنوانقیمت (تومان)
کارت ویزیت100/000
کارت اسکرچ100/000
تراکت یک رو100/000
تراکت دو رو200/000
ست اداری (سربرگ A4، سربرگ A5، پاکت نامه، پاکت A4)250/000
سربرگ A4100/000
سربرگ A5100/000
پاکت نامه100/000
پاکت A4100/000
پاکت A5100/000
کاغذ کادو70/000
پوستر150/000
کاتالوگ (طراحی جلد)100/000طراحی خلاقانه
150/000
کاتالوگ (طراحی صفحات داخلی) هر صفحهطرح مشابه
35/000
طراحی مجزا
50/000
فولدرطراحی با قالب موجود
100/000
طراحی با قالب جدید
200/000
ساک دستی تبلیغاتیطراحی با قالب موجود
100/000
طراحی با قالب جدید
200/000
بروشور سه لتیطراحی
100/000
طراحی خلاقانه
200/000
جعبهطراحی با قالب موجود
200/000
طراحی با قالب جدید
450/000