قیمت طراحی های دیگر

عنوان قیمت (تومان)
کارت ویزیت 100/000
کارت اسکرچ 100/000
تراکت یک رو 100/000
تراکت دو رو 200/000
ست اداری (سربرگ A4، سربرگ A5، پاکت نامه، پاکت A4) 250/000
سربرگ A4 100/000
سربرگ A5 100/000
پاکت نامه 100/000
پاکت A4 100/000
پاکت A5 100/000
کاغذ کادو 70/000
پوستر 150/000
کاتالوگ (طراحی جلد) 100/000 طراحی خلاقانه
150/000
کاتالوگ (طراحی صفحات داخلی) هر صفحه طرح مشابه
35/000
طراحی مجزا
50/000
فولدر طراحی با قالب موجود
100/000
طراحی با قالب جدید
200/000
ساک دستی تبلیغاتی طراحی با قالب موجود
100/000
طراحی با قالب جدید
200/000
بروشور سه لتی طراحی
100/000
طراحی خلاقانه
200/000
جعبه طراحی با قالب موجود
200/000
طراحی با قالب جدید
450/000