مشخصات فنی کارت اسکرچ:
* لایه اول: مقوای 250 گرم گلاسه، که چاپ روی آن انجام می شود.
* لایه دوم: چاپ اطلاعات متغیر.
* لایه سوم: روکش سلفون براق 30 میکرون یا لمینیت براق 150 میکرون.
* لایه چهارم: لایه محافظ اطلاعات متغیر و یا اسکرچ (scratch off).

چاپ افست کارت سلفون براق (7 الی 10 روز کاری)

کارت اسکرچ 5.8 * 8.47 تیراژ (حداقل) قیمت واحد (تومان)
سلفون براق 1000 تماس بگیرید
سلفون براق 25000 تماس بگیرید
سلفون براق 50000 تماس بگیرید
* توجه: هزینه کاور پلاستیکی 43 تومان بوده که به قیمت هر کارت اضافه می شود. *
* توجه: برای استعلام قیمت تیراژهای بالاتر با شماره تماس 33904960 تماس بگیرید. *

چاپ افست کارت لمینیت براق (7 الی 10 روز کاری)

کارت اسکرچ 5.8 * 8.47 تیراژ (حداقل) قیمت واحد (تومان)
لمینیت براق 5000 تماس بگیرید
لمینیت براق 10000 تماس بگیرید
لمینیت براق 25000 تماس بگیرید

چاپ افست کارت نیوتیک (7 الی 10 روز کاری)

کارت اسکرچ 5.8 * 8.47 تیراژ (حداقل) قیمت واحد (تومان)
نیوتیک 5000 تماس بگیرید
نیوتیک 10000 تماس بگیرید
نیوتیک 25000 تماس بگیرید

چاپ فوری (3 روزه)

کارت اسکرچ 5.8 * 8.47 تیراژ (حداقل) قیمت واحد (تومان)
سلفون براق 200 تماس بگیرید
سلفون براق 300 تماس بگیرید
سلفون براق 500 تماس بگیرید
سلفون براق 1000 تماس بگیرید
لمینیت براق 200 تماس بگیرید
لمینیت براق 300 تماس بگیرید
لمینیت براق 500 تماس بگیرید
لمینیت براق 1000 تماس بگیرید