ابعاد کاغذ

یکی از محدودیت های دستگاه های چاپ دیجیتال ابعاد است. در دستگاه های نیمه صنعتی حداکثر ابعاد قابل چاپ 30*45 می باشد.

گرماژ کاغذ

در روش چاپ دیجیتال حداقل گرماژ کاغذ چاپی می تواند کاغذ تحریر 70 گرم باشد و حداکثر توان دستگاه چاپ دیجیتال برای مقواها 300 گرم می باشد.

ابعاد کاغذ

کوچکترین اندازه چاپی 35*25 و بزرگترین ابعاد چاپی برای ما اندازه ی 100*70 می باشد.

گرماژ کاغذ

حداقل گرماژ کاغذ چاپی 70 گرم و حداکثر گرماژ مقوا 450 گرم می باشد.