کاتالوگ ۱۲ صفحه‌ای شرکت زر ماکارون – روکش جلد سلفون مخملی – UV موضعی