کاتالوگ 24 صفحه‌ای شرکت مادیران (ASUS) – روکش سلفون مات