کاتالوگ ۲۴ صفحه‌ای شرکت مادیران (ASUS) – روکش سلفون مات